* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

"Arabic Lyrics"

Marwan Khoury kel al kasayed

Ahen ala kalben hawaho mohakamon
saaba el jawa menho fa yaktomou
wayhi ana, bohto laha b serihi
ashkou laha kalban b nariha moghramo
w lamahto mn aaynayha nari w harkati
kalat ala kalbi hawaha moharamou
kanat hayati fa lma banat b naaleiha
sar el rada ahein alaya arhamon

Kel el assayed mn hala enayki, mn dafa edayki ktabton w elton
hawdi el assayed msh haki ya rohi, hawbi kel el assayed, hawleki kelon
Kel mn hala enayki, mn dafa edayki ktabton w elton
hawdi el assayed msh haki ya rohi, hawbi kel el assayed, hawleki kelon

Hawdi el aghani gharami senini, hawdi demoua w nagham w hanin
hawdi eyami ma3a albi eli beyewjaa
ana lawla el hawa, ana min
hawdi el aghani gharami senini, hawdi demoua w nagham w hanin
hawdi eyami maa albi eli beyewjaa
ana lawla el hael assayed wa, ana min

Kel el assayed mn hala enayki, mn dafa edayki ktabton w elton
hawdi el assayed msh haki ya rohi, hawbi kel el assayed, hawleki kelon...

Dina Hayek waheshney aktar

Baadak aany wo ashar
Wo hawak fe el bod yekbar hawak fe el bod yekbar
Wo teqoul eny wahashtak teqoul eny wahashtak
Enta wahashna aktar enta wahashny aktar

Baadak aany wo ashar
Wo hawak fe el bod yekbar hawak fe el bod yekbar
Wo teqoul eny wahashtak teqoul eny wahashtak
Enta wahashna aktar enta wahashny aktar

Ashal aaleik el nejoum nour qamar wo gheyoum
Hobbak tarah kol youm fe el qalb yekbar wo yekbar
Ah Ah Ah

Ashal aaleik el nejoum nour qamar wo gheyoum
Hobbak tarah kol youm fe el qalb yekbar wo yekbar
Ah Ah Ah

Baadak aany wo ashar
Wo hawak fe el bod yekbar hawak fe el bod yekbar
Wo teqoul eny wahashtak teqoul eny wahashtak
Enta wahashna aktar enta wahashny aktar

Ya ghaly erjaa teaal nedwy shmou el wesaal
Hawak ya ebn el helal aal qalb yenhy wo yeomr
Ah Ah Ah

Ya ghaly erjaa teaal nedwy shmou el wesaal
Hawak ya ebn el helal aal qalb yenhy wo yeomr
Ah Ah Ah

Baadak aany wo ashar
Wo hawak fe el bod yekbar hawak fe el bod yekbar
Wo teqoul eny wahashtak teqoul eny wahashtak
Enta wahashna aktar enta wahashny aktar

Abbas Ibrahim Nadait

Nadait w elail jawabni w bakani
Mahden semaani sewa lailin nezaa damaai

Ma ghair laili men el ahbab wasani
Ya wail men ham lah rabaa mithil rabaai

Talat masafati oo tahat b azmani
W aalamni al wagt kaif agsa aala nafsi

W men tawal el wagt law hoo gasiyin laani
W men yarfidh el aashra yegbal aaqbaha sabaai

Kam aagelin sar b amr el hob maydani
W kam galb aathra tarak feeha el hawa sadaai

Ya aazefin fel hawa manthoomat alhani
Rad el mowagaa nagham fey galbi w samaai

Ghana el ghazal yentaash khafag walhani
Weshrab zelal el hawa men kasi w nabaai

W madam ana hay kel el hob maydani
Wen met ya haji al ashwaaq lan tadaai

Abdel Majeed Abdallah Kel Yom

Kel youm nigool elyoum tethagag el ahlam
Ya galb ya mahroom men farhat el ayam
Kel youm nigool elyoum tethagag el ahlam
Ya galb ya mahroom men farhat el ayam

Tahat khataweena
W menho b denya ilyoum
Yakheth b ayadeena

Tahat khataweena
W menho b denya ilyoum
Yakheth b ayadeena

Kel youm negool elyoum

Men yesdeg el ehsas
Wain el wefa ya nas
Kel shay metghayer
Fey aalam ehayer

Men yesdeg el ehsas
Wain el wefa ya nas
Kel shay metghayer
Fey aalam ehayer

W binintithir wenkhaf
Yetool el entethar
W mahma hasal mahma hasal
Ma tentifi shamaat amal

W kel youm negool elyoum

Bashar Al Shatti Ah ya Hawa

Ah ya hawa law tejmaana sewa w takhethna li baeed
Tehla ayami tethagag ahlami w fey galbi el farha etzeed
Ah ya hawa law tejmaana sewa w takhethna l baeed
Tehla ayami tethagag ahlami w fey galbi el farha etzeed

Isneen sakin khayali
Dayim hobik fey bali
Isneen sakin khayali
Dayim hobik fey bali

W f galbi ah ya galbi
W f galbi enta el waheed

Ah ya hawa law tejmaana sewa w takhethna li baeed
Tehla ayami tethagag ahlami w fey galbi el farha etzeed

Khalas erham haneeni
Taal nawir sineeni
Khalas erham haneeni
Taal nawir sineeni

W f galbi ah ya galbi
W f galbi enta el waheed

Enta el hob ely saharni
Aayesh feeni mayfaregni
Enta el hob ely saharni
Aayesh feeni mayfaregni
Ahwak ahwak wala youm ansak
Maak ahlami w roohi fedak

Lianek sakin khayali
Dayem hobik fey bali
Lianek sakin khayali
Dayem hobik fey bali

W f galbi ah ya galbi
W f galbi enta el waheed

Carol Samaha Addysh

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

Ayami
Ayami kanat menseya
Ahlami
Enta ghayart ely heya

Ayami
Ayami kanat menseya
Ahlami
Enta ghayart ely heya

kel shey feya teghayar feya
Aah
Ad aysh bi omri ishtaatelak

Ad aysh
Ad aysh irsimtak bibali warsim hali hadak
Ishrud feek w thayaa hali walaai hali aandak
Ad aysh irsimtak bibali warsim hali hadak
Ishrud feek w thayaa hali walaai hali aandak

deghri aaraftak
lama sheftak
enak habeebi eljay

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

talait
Talait w sheftak eebali ahla ma tsawartak
W aa daeat albi ya ghali yama w yama intartak
Talait w sheftak eebali ahla ma tsawartak
W aa daeat albi ya ghali yama w yama intartak

deghri aaraftak
lama sheftak
enak habeebi eljay

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

Ad Aysh bi omri ishtaatelak
Ma tisaal ya omri
Shu sneen intartak ta elak
Shu bahibak ya amari

Ayami
Ayami kanat menseya
Ahlami
Enta ghayart ely heya

Ayami
Ayami kanat menseya
Ahlami
Enta ghayart ely heya

kel shey feya teghayar feya
Aah
Ad aysh bi omri ishtaatelak

Etalaa feya

Etalaa feya haik
Hawdi mesh einaik
Haidi mish lamsatak ya habeebi
oo mish eedaik

fey shee aam begheeb
ana aam hesak ghareeb
dhayea meny dhayea
hadi oo aam dawir aalaik

Etalaa feya haik
Hawdi mesh einaik
Haidi mish lamsatak ya habeebi
oo mish eedaik

fey shee aam begheeb
ana aam hesak ghareeb
dhayea meny dhayea
hadi oo aam dawir aalaik

sho elghayarak
hayda iltifil waylu
sho yali kabarak
meen elsabab
wain elhawa el aad eldenye
oo mabyinghalab

ya tridny men hali
yama takhedni laik
yama takhedni laik

Etalaa feya haik
Hawdi mesh einaik
Haidi mish lamsatak ya habeebi
oo mish eedaik

lawant oyounak
wersamt ishfafak
ta itely baadu el hub
baadak enta ely kent

tikzub aala halak yemkin
lakin aala albi mish rah taedar tikzub laa
ana baaref meenak ent

mesh enta el hawa
wala aatash ely meny ertawa
wala enta el hob elsaken b albi
aam teshbah hada
w lisawtak enta sada
wala aader teshbah halak ya hubi

sho elghayarak
hayda iltifil waylu
sho yali kabarak
meen elsabab
wain elhawa el aad eldenye
oo mabyinghalab

ya tridny men hali
yama takhedni laik
yama takhedni laik

Etalaa feya haik
Hawdi mesh einaik
Haidi mish lamsatak ya habeebi
oo mish eedaik

fey shee aam begheeb
ana aam hesak ghareeb
dhayea meny dhayea
hadi oo aam dawir aalaik

Ana men donak

Ana men doonak ana
Ein w mafeeha nathar
Ana men doonak ana
Ghaymi ma tahmul matar
Ana men doonak ana
Alb w ma aandu daeat
Ana men doonak ana
Denya w mafeeha bashar

Ana men doonak ana
Ein w mafeeha nathar
Ana men doonak ana
Ghaymi ma tahmul matar
Ana men doonak ana
Alb w ma aandu daeat
Ana men doonak ana
Denya w mafeeha bashar

Men abl wijood elhob Aah
Men albi habaytak
Men abl wijood el lahan Aah
Gheneya ghanaytak

Wala hob ibyakhethni menak
Wala iwa ibtibeadni aanak
Itakad ya habeebi enak
Bi omri ilqadar

Ana men doonak
Denya w mafeeha bashar

Ana men doonak ana
Ein w mafeeha nathar
Ana men doonak ana
Ghaymi ma tahmul matar
Ana men doonak ana
Alb w ma aandu daeat
Ana men doonak ana
Denya w mafeeha bashar

men ablak omri kan
Dhayea b awhamu
La hob w la amal
Aam tumruu eyamo

Sert ib omri kil iwjoodi
W eyam el hob el mawooda
Enta feeha itir iwroodi
Ya ahla el bashar

Ana men doonak aah
Denya w mafeeha bashar

Ana men doonak ana
Ein w mafeeha nathar
Ana men doonak ana
Ghaymi ma tahmul matar
Ana men doonak ana
Alb w ma aandu daeat
Ana men doonak ana
Denya w mafeeha bashar

Diana Hadad Wayli

Foug el hesen mahyoom khad el gomar dhawi
Methel el remeh maskoob wel remsh bedawi
W oyoun taht siyoof bedhoog heneya
Dagat galbi gloob hey wakthar shwaya
Dagat galbi gloob hey wakthar shwaya
Dagat galbi gloob hey wakthar shwaya

Waily ya waily ya waily waily ya waily
Waily ya waily ya waily waily ya waily
Waily ya waili ya waili
Wal wal ya waili ya waili
Hali men hali gharabni walaani nar b nar
Waily ya waily dawabni hayar aaeli wehtar
Hali men hali gharabni walaani nar b nar

Masa aalaya bkhair wetkalam ibrega
Kheft el galeb la yseer yergos aala el daga
Etmanait la mayrooh ood el yeser oodo
Haz el galeb wel rooh men dhahket ikhdoodoo
Haz el galeb wel rooh men dhahket ikhdoodoo

waili ya waili dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar
waily ya waily dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar

roohi w galbi ishhood men taleto galoo
nasam aabeer w wrood men marat kheyalo
galbi li galbi mal aalaah yebadelni
sahm el hawa gatal hoba eli gatelni
sahm el hawa gatal hoba eli gatelni

Waily ya waily ya waily waily ya waily
Waily ya waily ya waily waily ya waily
Waily ya waili ya waili
Wal wal ya waili ya waili
Hali men hali gharabni walaani nar b nar
Waily ya waily dawabni hayar aaeli wehtar
Hali men hali gharabni walaani nar b nar

waili ya waili dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar
waily ya waily dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar

waili ya waili dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar
waily ya waily dawabni hayar aaeli wehtar
hali men hali gharabni walaani nar b nar

Ehab Tawfik Daq al alb

Bahebak
Bahebak
Bahebak bahebak bahebak
Daa el alb elhadi wala enta mesh radhi ya hager ya ghader enta fain
Dooat el marar yali maylek mali ya ghayeb w sayeb dameaati
Daa el alb elhadi wala enta mesh radhi ya hager ya ghader enta fain
Dooat el marar yali maylek mali ya ghayeb w sayeb dameaati
Bahebak bahebak ya nari ya nari
Ya aader ya albak ya nari ya nari
Bahebak bahebak ya nari ya nari
Ya aader ya albak ya nari ya nari
Magnoon b hobak albi
W mabeaadsh aanak

Doo baad el haneen webaad youmain hatgeeni hala
Hala
Doo ya maleeni shou men boadi doo wen dobt dobi
taala
Doo baad el haneen webaad youmain hatgeeni hala
Hala
Doo ya maleeni shou men boadi doo wen dobt dobi
Taala

Daa el alb elhadi wala enta mesh radhi ya hager ya ghader enta fain
Dooat el marar yali maylek mali ya ghayeb w sayeb dameaati
Bahebak bahebak ya nari ya nari
Ya aader ya albak ya nari ya nari
Magnoon b hobak albi
W mabeaadsh aanak

Aah ehtert feek shadatni leek w beaadt aani
Ya ghali
Aah bitfootni laih howa enta aih betheb tashqil
Bali
Aah ehtert feek shadatni leek w beaadt aani
Ya ghali
Aah bitfootni laih howa enta aih betheb tashqil
Bali

Daa el alb elhadi wala enta mesh radhi ya hager ya ghader enta fain
Dooat el marar yali maylek mali ya ghayeb w sayeb dameaati
Bahebak bahebak ya nari ya nari
Ya aader ya albak ya nari ya nari
Magnoon b hobak albi
W mabeaadsh aanak

Bahebak
Daa el alb el hadi wala enta mesh radhi
Bahebak bahebak
Dooat el marar yali maylak ana mali
bahebak

Al gerah qader

Ana laih ma konsh aal gerah aader
Waksir b eedi kasriti w yaasi
Warmi el hemoom el mora aal akher
W aamel ana b nafsi hesab nafsi
Ana laih ma konsh aal gerah aader
Waksir b eedi kasriti w yaasi
Warmi el hemoom el mora aal akher
W aamel ana b nafsi hesab nafsi
Wakhrog men tareeaa heerti w ahzani
Warhal ana w albi ely b aani
Dana yama shribt marar el sabr
Ana yama kteer batakhed ghadr
Dana yama shribt marar el sabr
Ana yama kteer batakhed ghadr
W baad ma tahat meny khataya w baad ma aash elkhouf gowaya
Hadawar hadawar yemkin alamlem roohi wadawi groohi walaee el bar
W aeeash men tani f donya la feeha dhayaa wala feeha gerah wala mur
hadawar yemkin alamlem roohi wadawi groohi walaee el bar
W aeeash men tani f donya la feeha dhayaa wala feeha gerah wala mur
hadawar yemkin alamlem roohi wadawi groohi walaee el bar
W aeeash men tani f donya la feeha dhayaa wala feeha gerah wala mur
Aaaah gerah wala mur

Aaah Aaah
Aaaah Aaaah

Elissa kul youm fi omry


Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya

Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya
waleaa ghasb ani bashtaa la einak
agmal el lyaly ana lama tshofk eany
kol shea fe baly bansa awel ma tgeni

Danta andi ghali wa bfkar fiek

Bahebak wa arfa klam el shafayef mayeadr ywasal la albak hawa
W tol omri khayfa tfarea ayouny waeash kol omri bastna el loaa

Bahebak wa arfa klam el shafayef mayeadr ywasal la albak hawa
W tol omri khayfa tfarea ayouny waeash kol omri bastna el loaa

Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya

Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya
waleaa ghasb ani bashtaa la einak

Aked wenta ganbi badomak ba albi wahes ba enya bthdon einak
wbtgheb alya habebi shwya ahes enni tahya bdwar aliek

Aked wenta ganbi badomak ba albi wahes ba enya bthdon einak
wbtgheb alya habebi shwya ahes enni tahya bdwar aliek

Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya

Kol youm fe omri byadi wenta maaya
fek bahes enni byzed ehsas gowaya
waleaa ghasb ani bashtaa la einak
agmal el lyaly ana lama tshofk eany
kol shea fe baly bansa awel ma tgeni

Danta andi ghali wa bfkar fiek

Fadl Shaker Sedi rouhi

Seedi roohi law geet fey balo
Seedi roohi law hali halo
Keda wallah elshoa halalo
Law habeeni

waili waili law kan naseeni
laili laili law benadeeni
ana asheelo men aini law habeeni

mayel alaih
rooh oolo ya hawa
mayel alaih
bel alb ely enkawa

albi alo aah aah aaah

Seedi roohi law geet fey balo
Seedi roohi law hali halo
Keda wallah elshoa halalo
Law habeeni

waili waili law kan naseeni
laili laili law benadeeni
ana asheelo men aini law habeeni

seedi roohi law kan beadi
seedi roohi yegry fy wareedi
wailo ana ykoon da eedi law habeeni

wana mali bely yloomooni
ghali endy oo noor oyouni
wala ano hayebadooni law habeeni

mayel alaih
rooh oolo ya hawa
mayel alaih
bel alb ely enkawa

albi alo aah aah aaah

Seedi roohi law geet fey balo
Seedi roohi law hali halo
Keda wallah elshoa halalo
Law habeeni

waili waili law kan naseeni
laili laili law benadeeni
ana asheelo men aini law habeeni
albi alo aah aah aaah

yom bi sana

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Mahroom men el dafa mahroom
Ah wallah matoob eni wallah
Hobak saken galbi w ma yegheeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Raitak tood ya habeebi leyah ood
By galbi lak wojood enta ghair inas ghair
Wain elweaod wain eldehka wel wirood
Kfaya weaod sheft eldenya lessa bkhair

Raitak tood ya habeebi leyah ood
By galbi lak wojood enta ghair inas ghair
Wain elweaod wain eldehka wel wirood
Kfaya weaod sheft eldenya lessa bkhair

Mahroom men el dafa mahroom
Ah wallah matoob eni wallah
Hobak saken galbi w ma yegheeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Mahroom men el dafa mahroom
Ah wallah matoob eni wallah
Hobak saken galbi w ma yegheeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Youmi bsana youm el mashoofak ana
Mali ghena anik ani la tegheeb
Shtag hodnena damak gherak ma lena
Tghayar halena men bead ghyabik ya habeeb

Iwan Zanby Aih

Zanbi eih ya habebi law rmani el shoaa alik
Zanbi eih law nasebi enni aesh wa ashar la einak
Zanbi eih ya habebi law rmani el shoaa alik
Zanbi eih law nasebi enni aesh wa ashar la einak
Wa baaet lelati bafkar wa ashar lik ya naseni
Wa yaret taadar hobi wa aesh meen tani metaseni
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni
Zanbi eih ya habebi law rmani el shoaa alik

Zanbi eih albi yaani meen hwak maa enoh sharek
Omri fat wa enta el baie heas bya haram alik
Ya slam alik law albak ysaal youm wa ynadek
Da hwak shaghelni aserni khlas wa malek
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni

Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni
Kan mali wa malak ya mhyarni maak wa taabni
Lwaani ghramak ya mghalebni fe amri wa shghalni

Loay Ah ya ayni ya leil

ah ya ainy ya leil dah elly olto aleh habib
wala dab wala mal wala leila kan areeb

ah ya ainy ya leil dah elly olto Aleh Habib
wala dab wala mal wala leila kan areeb

o tamally naseeny o shoai yezeed
o aolo yegeeny yeroh lebaeed

o tamally naseeny o shoai yezeed
o aaolo yegeeny yeroh lebaeed

bka yaany ashan habeto ya leil
yegerally ma gerally
hayarny hawah o taabny maah o atary albo hkally

ah ya iny ya leil dah elly olto aleh habib
wala dab wala mal wala leila kan areeb

roh ya leil elly nassy
roh o oloo hally eh
oloo leh albo assy
leh yehoon el shoa aleh

o roh ya leil elly nassy
roh o oloo hally eh
oloo leh albo assy
leh yehoon el shoa aleh

ayyam termeeny o sneen betrooh
o khyallo fe ainy mosh rady yerooh

ayyam termeeny o sneen betrooh
o khyallo fe ainy ah mosh rady yerooh

bka yaany ashan habeto ya leil
yegerally ma gerally
hayarny hawah o taabny maah
yaaaaa
ya leil ya ain ya leil ya leil ya ain ya leil ya ain ya leil

ah ya ainy ya leil dah elly aolto aleh habib
wala dab wala mal wala leila kan areeb

ah ya ainy ya leil dah elly olto aleh habib
wala dab wala mal wala leila kan areeb


Maya nasri law kan lak alb


law kan lak alb w bethes b ehsas elnas
law kont betaaraf eh maany elshoua w elehsas
law kan lak alb w bethes b ehsas elnas
law kont betaaraf eh maany elshoua w elehsas

kan momlen asameh albak w akolo khalas
dana yama sehert f orbak wily wily
wily wily wily wily

delwaaty tekoly shareeny w tekoly samah
men baad ma esht lyaly f azab w grah

ebaed an alby w sebny khaleeny artah
w kefaya azaby f orbak wily wily
wily wily wily wily
ebaed an alby w sebny khaleeny artah
w kefaya azaby f orbak wily wily
wily wily wily wily

kan alby bekhles f gharamak w betensa hawah
w badary demoay w ahzany w badary el ah
kan alby bekhles f gharamak w betensa hawah
w badary demoay w ahzany w badary el ah

kan kol ma alby yesamhak enta betensah
kol elly ana khadto f hobak wily wily
wily wily wily wily

delwaaty tekoly shareeny w tekoly samah
men baad ma esht lyaly f azab w grah

ebaed an alby w sebny khaleeny artah
w kefaya azaby f orbak wily wily
wily wily wily wily
ebaed an alby w sebny khaleeny artah
w kefaya azaby f orbak wily wily
wily wily wily wily

wily wily wily...

Mohamed Hamaky Bedhak

Akher kalam
Etaman hansak awam
Asl khalas haamelak aih
Wala haga fek betaasar
W eataby leek ya habeebi
Estahtart bi

Akher kalam
Etaman hansak awam
Asl khalas haamelak aih
Wala haga fek betaasar
W eataby leek ya habeebi
Estahtart bi

Betedhak tayeb edhak webaa shoof men youm yesamhak
Lama tendam aaly olto nadam kebeer
Asamhak aal asamhak law bamoot wala youm hasarhak
Aslak enta kasart feha hagat keteer

Betedhak tayeb edhak webaa shoof men youm yesamhak
Lama tendam aaly olto nadam kebeer
Asamhak aal asamhak law bamoot wala youm hasarhak
Aslak enta kasart feha hagat keteer

howa enta aih mish hases
Albak da laih mataasarsh b ay loun
Zanbi el waheed habaitak ghalta w akeed lazem tetsalah fy youm

howa enta aih mish hases
Albak da laih mataasarsh b ay loun
Zanbi el waheed habaitak ghalta w akeed lazem tetsalah fy youm

Betedhak tayeb edhak webaa shoof men youm yesamhak
Lama tendam aaly olto nadam kebeer
Asamhak aal asamhak law bamoot wala youm hasarhak
Aslak enta kasart feha hagat keteer

Betedhak tayeb edhak webaa shoof men youm yesamhak
Lama tendam aaly olto nadam kebeer
Asamhak aal asamhak law bamoot wala youm hasarhak
Aslak enta kasart feha hagat keteer

Tayeb edhak

Nancy Agram Ah wa nos

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Habebi arab
Bos wa bos bos
Zaalan ezal ezal nos nos
Lahsan habaed abaed ah wa nos
Wa hatebaa enta aked khasran

Habebi arab
Bos wa bos bos
Zaalan ezal ezal nos nos
Lahsan habaed abaed ah wa nos
Wa hatebaa enta aked khasran

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Lieh dah kol dah
Akhadt ala keda
Enta mabtzhaash malam
Teabt yana yana lyaly hayranah
Ehda baa wa kfaya haram

Habebi arab
Bos wa bos bos
Zaalan ezal ezal nos nos
Lahsan habaed abaed ah wa nos
Wa hatebaa enta aked khasran

De haga moteaba
Ekmeni tayba
Msthmlak wa baali kter
Habebi shof ana sabart kam sana

De haga moteaba
Ekmeni tayba
Msthmlak wa baali kter
Habebi shof ana sabart kam sana

Habebi arab
Bos wa bos bos
Zaalan ezal ezal nos nos
Lahsan habaed abaed ah wa nos
Wa hatebaa enta aked khasran

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Mafesh haga tegi keda
Ehda habebi keda
wa argaa zay zman
Ya ebni Esmaani hatdlaani
Takhod eani kman

Enta eih

Enta aih mesh kfaya aalaik
Tegrahni haram aalaik ent aaih
Enta laih dimooai habeebi tehoun aalaik
Tab w laih ana radya enak tegrahni w roohi feek
Tab w laih yaani aih radya beaazabi bain edaik

Law kan da hob ya waili mino
W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah

Mesh haram mesh haram enak tekhdaani fey hobak leek
Mesh haram elgharam wel seneen hayati w aaeesh eleek
Daa awam wala kan leaaba fey hayatak yetwadeek
Daa awam el hanan w hodni albi w amali feek

Law kan da hob ya waili mino
W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah

Lawn ayounak

Aaah
Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Law mahma sara ma bebaa lehali
Naeeni bel nar ahwan le kermali

Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

taawadt aalaik w aataitak hanani
Roohi ib edaik w hayati w kayani

taawadt aalaik w aataitak hanani
roohi ib edaik w hayati w kayani

Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak

Ragheb Alama Tab Leih

Tab laih keda teshqel albi w teshqel aaeli w bali maak
Tab laih keda tebaad taaned tekhlef waadi ya roohi maak
Tab laih keda teshqel albi w teshqel aaeli w bali maak
Tab laih keda tebaad taaned tekhlef waadi ya roohi maak
Baftekrak wenta naseeni
W yerooh inoum men aini
Wenta tertah ya habeebi
Wataazeb ana fey hawak
Baftekrak wenta naseeni
W yerooh inoum men aini
Wenta tertah ya habeebi
Wataazeb ana fey hawak
Tab laih keda teshqel albi w teshqel aaeli w bali maak
Tab laih keda tebaad taaned tekhlef waadi ya roohi maak

Ya habeeb el alb taala
Ya sayeb albi f hala
En olt ansak maadarsh ansak
Da ibyegri f dami hawak
Mehtaglak ana ya habeebi
Magrooh arab ya tabeebi
Da dawaya hawak w monaya loak
Meshtaa tergaa tenadeeni
Baftekrak wenta naseeni
W yerooh inoum men aini
Wenta tertah ya habeebi
Wataazeb ana fey hawak
Baftekrak wenta naseeni
W yerooh inoum men aini
Wenta tertah ya habeebi
Wataazeb ana fey hawak
Tab laih keda teshqel albi w teshqel aaeli w bali maak
Tab laih keda tebaad taaned tekhlef waadi ya roohi maak

Banadi aalaik esmaani
Aan hobak meen yemnaani
Ya aghla habeeb
Men albi areeb
Esmaa lel shou wesmaali
Mesh zanbi ena ana habaitak
W gowa einaiya daraytak
Aan kul inas ya kul inas
Ma kfaya baad wergaali
Tab laih keda teshqel albi w teshqel aaeli w bali maak
Tab laih keda tebaad taaned tekhlef waadi ya roohi maak
Tab laih tab laih tab laih tab laih


Sayyed al ghalyeen

Sayed el ghaliyeen habeebi
Law tatlib omri ma aoolak la
Sayed el ghaliyeen habeebi
Enta ely hayati w omri feda
Wallah wahdak wallah
Wallah wahdak wallah
Tani saab tani wallah
Albi yaashaa tani wallah
Manta habeebi w roohi w omri w malik kul kayani
Tani saab tani wallah
Albi yaashaa tani
Manta habeebi w roohi w omri w malik kul kayani
Wallah wahdak wallah
Wallah liwahdak wallah

Baaii enta baaii gowa albi baaii
Zayek mesh halaii la fey el basher wallah wallah
Alo mahma alo
Ana albi aala halo
Hobak habeebi habeebi nasa albi el aah
Baaii enta baaii gowa albi baaii
Zayek mesh halaii la fey el basher wallah wallah
Alo mahma alo
Ana albi aala halo
Hobak habeebi habeebi nasa albi el aah
Wallah liwahdak wallah
Wallah liwahdak wallah

Wallaah
Tehoon aalaya elrooh ya rooh el rooh
Wenta ma bethunshi wenta ma bethunshi
Enta dawa el magrooh w fain ma trooh
Hayehresak remshi hayehresak remshi
Aaeli yerooh meni law terooh meni
Wallah ma yahremni men habeeb albi
Tani saab tani wallah
Albi yaashaa tani wallaah
Manta habeebi w roohi w omri w malek kol kayani
Wallah liwahdak wallah
Wallah liwadak wallah

Wael kafoury Alby Moshtaq

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Dakheelak ya lail
Dayeb walhan
Akhadha amar elail
W tarakni sehran
W bokra lama taood
Men baad el herman
El oyoun el sood
Beyemsahoo el ahzan

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar
Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar

Bahr men el asrar
Bahr men el asrar

Araaby Leya

ya habiby arab laya
tadmak badya
enta batraf ana sho baybiak
we kadesh galy alya
7abiby kalek hady
gaer ayonak ma bdy
bakaf el wahda bakay el wahdy
wlao baygeb shwaya
sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany
sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany

ya 7abiby albak tamny
anak ma btabah any
enta hoby we rahsa ahny
we enta nor ane
ya habiby entma el galy
enta amar el layaly
zal kalbak we ray baly
we gamrny bahbna

sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany
sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya

habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany

ya habiby arab laya
enta batraf ana sho baybiak
we kadesh galy alya
7abiby kalek hady
gaer ayonak ma bdy
bakaf el wahda bakay el wahdy
wlao baygeb shwaya

sho bahbak ...........ha ha

sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany
sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany

sho bahbak lama btahky
tarsam ala shafyfak dahka
sho bahbak lama btabky btshky
weham btaglab fya
habiby antma elahla
omry bkorbak ham byhla
hatrak sahrny
sotak rasmak
saro miny we fany

Tabki Al Toyoor

Tabki el toyoor tethbal zihoor
Terhal shimoos w yebha zalam
Dhaa el kalam wallah haram
Geder yensa w oyouno etnam

Helmi yemoot
Wajd el reyah
Tahya hemoom
W tebga jerah
Baker yaood
Ma azen yaood
Mat el gharam

Ajmaa jiroohi
Hami w noohi
Ashar layali
W howa yenam

Ajmaa jiroohi
Hami w noohi
Ashar layali
W howa yenam

Hanat aalaih aashret zaman
Rah el wefa wain el aman
Yama b eedi dawait habeebi
Eli nesa kel ely kan
Wallah ma beedi dawait habeebi
Ely nesa kel ely kan

Hami kibeer kebr el jebal
Jarhi aameeaa aamaa el behar
Kan aaibi teebi
Aradhi habeebi

Ajmaa jiroohi
Hami w noohi
Ashar layali
W howa yenam

Ajmaa jiroohi
Hami w noohi
Ashar layali
W howa yena

Aaah Aaah

Omry Kelo

Ya hawa rooh w elo
Elo kteer eshtaatelo
Law bado omri kolo
Baateeh

Ya hawa rooh w elo
Elo kteer eshtaatelo
Law bado omri kolo
Baateeh

Lama ya hobi tredo
Rah kamel omri hado
Nar etafeelo bardo
W dafeeh

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo
W aam bahlam feeh

Bghaneelo mab yesmaani
Hata yehen w yeshfaali
Men youm ely wadaani bnadeeh

Nayamt el soora hadi
Ghafait aalem khadi
Ghamadht oyouni w badi dafeeh

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo
W aam bahlam feeh

Ya hawa rooh w elo
Elo kteer eshtaatelo
Law bado omri kolo
Baateeh

Lama ya hobi tredo
Rah kamel omri hado
Nar etafeelo bardo
W dafeeh

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo
W aam bahlam feeh

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Redo ya hawa el aandi
Aserli el masafat
Hamel bi eedi wardet
Ahat w zekreyat

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo

Habeebi yal bhebo
Albi maalaa bi albo
W aam bahlam feeh